Patent NO.:201820725976.9
Patent NO.:201820725976.9
Informacje o technologii zapobiegania przeciekom
Po 3 latach działań badawczo-rozwojowych, DEEPCOOL wprowadza nowy standard systemu chłodzenia cieczą – technologię zapobiegania przeciekom.
Ta technologia pomaga systemowi automatycznie osiągać równowagę ciśnienia, która znacznie poprawia bezpieczeństwo działania systemów chłodzenia cieczą AIO. Dzięki tej technologii Deepcool wyznacza nowy standard systemów chłodzenia cieczą.
W radiatorze dodano plastikowy mieszek do wyrównywania ciśnienia. Jedna strona mieszka graniczy z powietrzem, druga jest zanurzona w chłodziwie. Gdy ciśnienie wewnętrzne jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego, mieszek jest ściskany i w ten sposób zwiększa się wewnętrzna objętość układu. W rezultacie podwyższone ciśnienie jest uwalniane i unika się ryzyka wycieku.
Twój standardowy układ chłodzenia cieczą prawdopodobnie jest zagrożony
Chociaż układ chłodzenia cieczą charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysoką sprawnością radiacyjną i innymi zaletami, jego potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa nie powinny być ignorowane. Podczas pracy układu zwiększa się temperatura chłodziwa, dlatego jego objętość się zwiększa. Niekiedy w układzie powstaje gaz, który dodatkowo podwyższa ciśnienie wewnętrzne. Gdy ciśnienie przekroczy poziom krytyczny układu, dochodzi do przecieku.
Zagrożenie wyciekiem
Wyciek ma katastrofalne skutki dla systemu komputerowego. Utrata danych, uszkodzenie sprzętu, zwarcie elektryczne a nawet pożar – to potencjalne skutki wycieku chłodziwa.
Nowy standard
Rozwiązanie wyrównujące ciśnienie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa układu chłodzenia wodnego AIO, jednak przed DEEPCOOL nikt nie zintegrował takiego rozwiązania z układem chłodzenia cieczą.
Będąc pionierem zabezpieczeń przeciw przeciekom, Deepcool eliminuje poważne ryzyko przecieku u źródła, wyznaczając nowy standard dla układów chłodzenia cieczą.
Mieszek wyrównawczy jest wykonany z wysokiej jakości materiału EPDM produkowanego przez DuPont (E. I. du Pont de Nemours & Company).Materiał posiada takie właściwości jak elastyczność, antykorozyjność, odporność na starzenie i odporność na uderzenia przy wysokich/niskich obciążeniach.
Rurka wykonana jest z mieszanki materiału IIR i gumy wysokiej jakości, importowanej z Japonii i USA, co znacznie poprawia jej elastyczność przy kurczeniu się i szczelność. Warstwa zewnętrzna z uszlachetnionego włókna na powierzchni rurki znacznie ulepsza zarówno wytrzymałość na ciśnienie, jak i estetykę wyglądu.
Aby uzyskać optymalne odprowadzanie ciepła, ochronę przed zamarzaniem i korozją, DEEPCOOL wykorzystuje wysokiej jakości chłodziwo i kontroluje jego poziom z dokładnością do 0,01 g.